Asiakasrekisteriseloste

Päivitetty 29.maaliskuuta 2012.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan tai asiakkaan tilatessa verkkokaupasta. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään. Asiakkaalla on oikeus tarkista omat tietonsa, muuttaa niitä tai pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa asiakasrekisteristä. 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Kangaskeskus Ky

Osoite: Matti Visannin kuja 8, 60100 Seinäjoki

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA YHTEYSHENKILÖ

Sari-Anna Koivisto
Puh. 0500 592 033 (ark. 10–17, la 10–12)

3. REKISTERIN NIMI

Kangaskeskuksen verkkokaupan Asiakasrekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Rekisteri on asiakasyhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitoon. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin. Tiedot tulevat vain Kangaskeskuksen käyttöön, mutta ei käytä tietoja omaan suoramarkkinointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan Asiakkaan pitää ilmoittaa tilauksen mahdollistamiseksi seuraavat tiedot: Etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisterissä on yhteystietojen lisäksi tiedot tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastietoja saadaan asiakassuhteen syntyessä. Asiakassuhde syntyy kun asiakas tilaan meiltä tuotteita.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille, rekisteri on ainoastaan Kangaskeskus KY:n käytössä.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat valvotussa ja lukitussa tilassa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.